Provozní doba

Eshop a prodejna:   PO-PÁ 8.00 - 16.00

Autoservis:                PO-PÁ 8.00 - 17.00

Michani autolaků
  • Originální sada na opravu laku Škoda 9153 Anthracite Grey

Sada na opravu laku je určená k drobným opravám laku karoserie. Je možné opravit drobné škrábance, odloupnutý lak, ale lze ji použít i na plošné opravy menšího rozsahu. Sada obsahuje sprej 150 ml Škoda 9153 Antracit Grey metalíza, šedá metalíza s perletí a sprej 150 ml vrchní bezbarvý lak.

  

Delivery
Dodací lhůta Pouze na objednávku.
Instruction
Návod k použití Lakovaný povrch musí být zbaven koroze, odmaštěný a suchý a připravený pro lakování - zbroušený pod vodou .Nejprve použijte plnič a/nebo základovou barvu. Na takto připravený povrch můžete aplikovat barvu ve spreji. Sprej důkladně několik minut protřepejte, proveďte zkušební nástřik. Zakryjte okolní plochy a rovnoměrně nastříkejte několik slabých vrstev. Nechte cca 30 minut zaschnout a přelakujte vrchním bezbarvým lakem. Pro dokonalé splynutí nového laku s okolním prostředím je možné nakonec použít rozstřikový lak Spot Blender.
Technical
Bezpečnostní pokyny Extrémně hořlavý aerosol. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Nádoba je pod stálým tlakem, při zahřívání se může roztrhnout. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním záření. Nevystavujte teplotě vyšší 50°C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zamezte vdechování mlhy, par, aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. Při vdechnutí přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechejte ji v poloze usnadňující dýchání. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítí-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý

Originální sada na opravu laku Škoda 9153 Anthracite Grey

  • Kód výrobku: HFB381087
  • Skladem: NA OBJEDNÁVKU

  • 310Kč

  • Cena bez DPH: 256Kč
  • Cena na prodejně: 352 Kč


Podobné výrobky

Sprej Škoda 4710 Modř královská

Sprej Škoda 4710 Modř královská

Hotový kompaktní sprej Škoda 4710 Modř královská.Originální kódy: F5C, K4K4150mlIlustrační foto..

131Kč Cena bez DPH: 108Kč

Sprej Škoda 9102 diamant stříbrná metalíza

Sprej Škoda 9102 diamant stříbrná metalíza

Hotový kompaktní sprej Škoda 9102 Diamant stříbrná metalíza..Originální kódy: 1B1BMetalické odstíny ..

131Kč Cena bez DPH: 108Kč

Sprej Škoda 8151 Corrida Red

Sprej Škoda 8151 Corrida Red

Hotový kompaktní sprej Škoda 8151 Corrida Red, červená hladkáOriginální kódy: 8T8T, F3K150mlIlustrač..

119Kč Cena bez DPH: 98Kč

Sprej Škoda 9151 STONE GREY

Sprej Škoda 9151 STONE GREY

Hotový kompaktní sprej Škoda 9151 STONE GREY, šedá metalízaMetalické odstíny je potřeba přelakovat b..

119Kč Cena bez DPH: 98Kč

Tagy: barva, sprej, Škoda, antracit, metalíza